• عنوان
  • قیمت واحد
  • تعداد
  • حذف

کابر گرامی ؛

درزمان طرح اعلام و یا شکایت به عملکرد کاریابی ورزشی ، لطفاٌ به نکات زیر توجه فرمایید:

 1. شکایات و اعلامات باید مدلل و مستند باشد. بدیهی است مسئوليت قانوني مطالب اظهارشده بر عهده شاكي خواهد بود.

 2. لازم است هنگام ورود اطلاعات خود، حتماٌ پست الکترونیکی خود را وارد نمایید تا امکان ارسال کد پیگیری و اطلاع رسانی مراحل مختلف رسیدگی به شکایت به شما فراهم گردد. لازم به ذکر است در نگهداري شماره پیگیری و عدم افشاي آن به ديگران دقت و توجه لازم را داشته باشید.

ارسال پیام

 
 
 


 

عضویت در خبرنامه